Ansökningsprocessen

Lev ditt liv

Ansökan skickas till Lunds kommun eller Försäkringskassan

När du ska ansöka om personlig assistans, antingen åt dig själv eller en nära anhörig, så är det antingen kommunen du bor i eller Försäkringskassan som du ska ansöka till. Kommunen ansöker du till om ditt behov av personlig assistans uppgår till max 20 timmar per vecka. Om ditt behov överstiger 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan du vänder dig till. Det är inte så lätt att veta vad som ryms inom 20-timmarsgränsen, så en ansökan till både kommun och Försäkringskassan kan vara bra om man är det minsta tveksam.

I de grundläggande behoven räknas saker som:

  • På- och avklädnad
  • Intagning av mat
  • Kommunikation
  • Personlig hygien

En ansökan måste styrkas av specialister

Ansökan om personlig assistans i Lund sker skriftligt, förtryckta blanketter finns att hämta hos Försäkringskassan och kommunen. Man måste få sina behov styrkta av läkare, arbetsterapeut och andra angelägna specialister, annars gäller inte ens ansökan.

Lång handläggningstid

Ens ansökan om personlig assistans handläggs av en kommuntjänsteman, alternativt en anställd på Försäkringskassan, och det är genom ansökningen som handläggaren avgör huruvida man har rätt till personlig assistans eller ej, samt hur många timmar av personlig assistans man behöver per vecka. Det kan dessvärre ta lång tid innan man får ett beslut, så ansökningen bör skickas in i ett tidigt skede.

Lättare ansökningsprocess med vår hjälp

Österlen assistans hjälper dig genom ansökningsprocessen och om du får ett felaktigt avslag så kan du överklaga, även det hjälper vi till med.

Välkommen till oss på Österlen Assistans för mer information, vi ser fram emot att få möta dig!

Välkommen!

Vi på Österlen Assistans bryr oss om dig. Vi är ett privat assistansbolag som via Socialstyrelsen fått tillstånd att erbjuda personlig assistans i Lund åt personer som fått godkänt på sin ansökan om personlig assistans via kommunen och Försäkringskassan.

Rättigheter

Det finns olika nivåer av personlig assistans. Vissa assistanstagare behöver hjälp dygnet runt, medan andra bara har så kallade grundläggande behov och får hjälp några timmar i veckan.
 Vilka rättigheter har du?

Österlen Assistans

Ravlunda Byaväg
277 35 Ravlunda

Telefon: 0414-743 85

E-post: info@osterlenassistans.se
Hemsida: www.osterlenassistans.se

Om oss

Alla människor har rätt till en vardag som fungerar, men inte bara det utan också en vardag med givande innehåll. Låt oss på Österlen Assistans göra ditt liv värdefullt med personlig assistans i Lund utformad efter dina villkor.