Dina rättigheter

Få juridisk hjälp

Alla har rätt till ett meningsfullt liv

Har man omfattande funktionsnedsättningar men ändå klarar ett självständigt liv under förutsättning att personlig assistans erbjuds, så är man enligt lagen berättigad till sådan. Denna assistans ska utgå ifrån assistanstagarens integritet och självbestämmanderätt. Alla personer i Sverige har rätt till goda levnadsvillkor och personlig assistans ska möjliggöra detta för människor med fysiska och mentala handikapp. Vissa tror att personlig assistans bara ska täcka hjälp med vitala saker som hygien och mat, men personlig assistans ska faktiskt möjliggöra för assistanstagaren att leva på samma sätt som andra i samma ålder.

Som personlig assistent ska man givetvis hjälpa till med de grundläggande behoven, men också göra så att personen kan hitta på saker som den tycker är roligt, som t ex att gå på teater eller sportmatcher, studera, arbeta, resa eller annat.

Kommunal, privat eller egendriven personlig assistans?

När man har beviljats personlig assistans av Lunds kommun och Försäkringskassan så har man rätt att själv bli arbetsgivare för sina personliga assistenter – om man vill. Man kan också välja privata assistanssamordnare, som Österlen Assistans, eller lämna över allt ansvar åt kommunen. Det upplevs ofta som den mest fördelaktiga varianten att överlåta ansvaret åt en privat instans eftersom man då ofta får bättre behandling, samtidigt som man slipper det tunga ansvaret som ingår om man själv blir arbetsgivare.

Den senaste tiden har kraven för att beviljas personlig assistans skärpts och det är av yttersta vikt att man får ivägskickat en ansökan som inte lämnar några tvivel rörande ens behov av personlig assistans.

Välkommen!

Vi på Österlen Assistans bryr oss om dig. Vi är ett privat assistansbolag som via Socialstyrelsen fått tillstånd att erbjuda personlig assistans i Lund åt personer som fått godkänt på sin ansökan om personlig assistans via kommunen och Försäkringskassan.

Rättigheter

Det finns olika nivåer av personlig assistans. Vissa assistanstagare behöver hjälp dygnet runt, medan andra bara har så kallade grundläggande behov och får hjälp några timmar i veckan.
 Vilka rättigheter har du?

Österlen Assistans

Ravlunda Byaväg
277 35 Ravlunda

Telefon: 0414-743 85

E-post: info@osterlenassistans.se
Hemsida: www.osterlenassistans.se

Om oss

Alla människor har rätt till en vardag som fungerar, men inte bara det utan också en vardag med givande innehåll. Låt oss på Österlen Assistans göra ditt liv värdefullt med personlig assistans i Lund utformad efter dina villkor.